بررسی ها نشان داده که اغلب اشخاص، شرکت ها و سازمان های ایرانی انتظارات خود را در مورد طراحی وب صرفا محدود به ابعاد اطلاع رسانی می کنند حال آنکه در دنیای بیست و سه میلیونی اینترنت عدم توجه به ابعاد تجاری و بازاریابی اشتباه بزرگی محسوب می شود.در وب سایت:
۱- محصولات خود را به بازدیدکنندگان معرفی کنید.
۲- اطلاعات در مورد کالا و خدمات به بازدیدکنندگان ارائه دهید
۳- مشتریان در هر زمان و مکان از طریق وب سایت به شما دسترسی دارند.